PERSONVERN


Nettbutikken Min sunne hud på nettsiden www.minsunnehud.com behandler personlig informasjon som er utgitt av Kunden for å innfri og bekrefte brukervilkårene, for å behandle elektroniske ordre og frakt, og for å ha muligheten til å kommunisere i en tidsperiode som er godkjent av loven.

Generelle bestemmelser

1. Personlig informasjon oppbevares i samsvar med GDPR. 

2. Personlig informasjon er all informasjon relatert til en identifiserbar eller fysisk person.

Tidsperioden for lagring av personlig informasjon

1. Min sunne hud lagrer personlig informasjon i en tidsperiode som er nødvendig for å oppfylle rettigheter og forpliktelser som følger av kontraktsforholdet mellom Min sunne hud og kunden.

2. Kontrolløren må slette all personlig informasjon ved utløpet av tidsperioden for lagring av personlig informasjon.

Mottakere og behandlere av personlig informasjon

Min sunne huds underleverandører er:

  • Webnode AG (nettbutikksystem);
  • Posten

Kundens rettigheter

I samsvar med forskriften er kunden berettiget til:

1. Rettigheten til å få tilgang til sin personlige informasjon;

2. Rettigheten til å redigere sin personlige informasjon;

3. Rettigheten til å slette sin personlige informasjon;

4. Rettigheten til å nekte behandling av sin personlig informasjon;

5. Rettigheten til å flytte informasjonen sin;

6. Rettigheten til å fradra samtykket til behandling av sin personlig informasjon skriftlig eller via e-post til: minsunnehud@gmail.com;

7. Rettigheten til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten om det er mistanke om at det har vært brudd på Regulasjonen.

Sikkerheten til den personlige informasjonen

1. Min sunne hud erklærer å ta alle tekniske og organisatoriske forholdsregler som er nødvendige for å beskytte den personlige informasjonen;

2. Min sunne hud har tatt tekniske forhåndsregler for å sikre datalagringen, der særlig å sikre tilgang til datamaskinen med et passord, ved å bruke et anti-virus program og gjøre regelmessige sjekk på de relevante datamaskinenene.

Siste ord

1. Ved å legge inn en elektronisk ordre på nettsiden www.minsunnehud.com bekrefter Kunden å være informert om alle vilkårene av beskyttelsen av personlig informasjon og godkjenner dem i sin helhet;

2. Kunden godkjenner disse reglene ved å huke av boksen i bestillingsskjemaet;

3. Min sunne hud kan oppdatere disse Reglene når som helst. 

Disse reglene tar effekt den 26.11.2020